• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000003204

Formularze PIT 2017/2018 dla Chrześcijańskie Stowarzyszenie "Bezpieczna Przystań"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000003204.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celami Stowarzyszenia są:
1. Rozpowszechnianie i kształtowanie zasad etyki, postaw tolerancji i moralności chrześcijańskiej w oparciu o uniwersalne elementy nauki ewangelicznej.
2. Popularyzowanie wiedzy ewangelicznej.
3. Kształtowanie postaw respektowania prawno-konstytucyjnego porządku społecznego naszego kraju.
4. Krzewienie gospodarności i etosu pracy.
5. Umacnianie rodziny, ochrona zdrowia oraz walka z wszelkimi objawami dysfunkcji społecznej.
6. Włączanie się do ogólnospołecznych akcji na rzecz kształtowania postaw moralnych społeczeństwa, zwalczania takich nałogów jak: alkoholizm, nikotynizm, narkomania.
7. Działanie na rzecz profilaktyki i terapii uzależnień od alkoholu i innych środków psychoaktywnych (narkotycznych).
8. Upowszechnianie wiedzy na temat zagrożeń, skutków i przeciwdziałaniu patologiom społecznym.
9. Samopomoc koleżeńska.