• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000003452

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, Inwalidów, Ich Opiekunów i Przyjaciół "SON" w Gliwicach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000003452.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszym podstawowym celem statutowym jest integracja środowiska osób niepełnosprawnych.
Ponadto:
-rehabilitacja zdrowotna, społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych.
-zwiększanie uczestnictwa osób niepełnosprawnych w szeroko pojętym życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym;
-przeciwdziałanie izolacji środowiskowej;
-reprezentowanie interesów środowiska.

Prowadzone działania:
- Specjalistyczne sekcje-grupy wsparcia: stwardnienie rozsiane, afazja, osteoporoza - regularne spotkania członków, prelekcje, porady, spotkania z lekarzami, specjalistami np. neurolog, kardiolog, logopeda, psycholog, rehabilitant
- prowadzenie punktu rehabilitacji - fizykoterapia (laser rehabilitacyjny, magnetoterapia, fotel do masażu kręgosłupa i nóg, światłoterapia, koloroterapia)
- projekt "Aktywni mimo ograniczeń" : rehabilitacji w wodzie metodą Halliwick dla chorych neurologicznie; kontynuacja "Niepełnosprawni poznają Gliwice w marszach nordic walking"; zajęcia muzyczne z akompaniamentem; nauka tańca towarzyskiego; wykłady nt. afazji i alzheimera, prelekcje nt. wolontariatu
- Centrum wolontariatu dla osób niepełnosprawnych i starszych
- terapia ruchem, relaksacja, śmiechoterapia, zajęcia manualne
- organizowanie wielu imprez turystyczno-rekreacyjnych
- spotkania okolicznościowo-integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!