• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000003968

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Rehabilitacji Psychiatrycznej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000003968.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
- zapobieganie nawrotom i pogłębianiu się zaburzeń psychicznych
- zwalczanie dyskryminacji osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych w życiu społecznym

Prowadzone działania
Stowarzyszenie prowadzi Poradnię Zdrowia Psychicznego, Zespół Leczenia Środowiskowego oraz Ośrodek Terapii Zajęciowej - klub pacjenta "Przystań".
Organizacja działa na rzecz osób niepełnosprawnych z powodu zaburzeń psychicznych. Klub Pacjenta "Przystań" liczy obecnie 324 członków, średnio dziennie w zajęciach terapeutycznych w placówce uczestniczy 37 osób. Klub prowadzi terapie zajęciową obejmującą zajęcia komputerowe, zajęcia literackie, zajęcia muzyczne, plastyczne, zajęcia rozwijające umiejętności społeczne prowadzone przez psychologa, zajęcia fotograficzne, ceramiczne, sportowe (latem, wiosną w klubowym ogrodzie - siatkówka, od października w sali gimnastycznej koszykówka i siatkówka), zajęcia krajoznawcze obejmujące wycieczki rowerowe, ogniska, kuligi, turnusy rehabilitacyjne, spotkania z interesującymi ludźmi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!