• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000004507

Formularze PIT 2017/2018 dla Zabrzańskie Towarzystwo Rodziców, Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski w Zabrzu

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000004507.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Misją stowarzyszenia jest wszechstronna pomoc osobą niepełnosprawnym i ich rodzinom. Celem jest kompleksowa rehabilitacja oparta na standardach i metodach stosowanych w krajach Unii Europejskiej.

Prowadzone działania
Prowadzimy Centrum Edukacji i Rehabilitacji, w skład którego wchodzą:
Żłobek Integracyjny
Przedszkole Specjalne
Szkoła Podstawowa Specjalna
Gimnazjum Specjalne
Opiekuńczy Ośrodek Rehabilitacyjno - Oświatowy
Świetlica Terapeutyczna
W placówkach tych objętych jest ok 120 dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, oraz ich rodzin. Praca z osobami niepełnosprawnymi prowadzona jest nowatorskimi metodami. Oprócz zajęć edukacyjnych prowadzona jest również rehabilitacja ruchowa oraz rewalidacja w formie muzykoterapii, logopedii, hipoterapii, psychoterapii, teatroterapii, atreterapii. W placówkach pracują specjaliści: oligofrenopedagodzy, surdopedagodzy, logopedzi, psycholodzy, fizjoterapeuci, lekarze, pielęgniarki.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!