• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000004562

Formularze PIT 2017/2018 dla Regionalne Stowarzyszenie na rzecz Osób Autystycznych i Ich Rodzin

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000004562.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Wszechstronna pomoc osobom autystycznym oraz ich rodzinom, opiekunom i specjalistom, organizowanie i prowadzenie różnych form lecznictwa, edukacji, opieki i pracy osób autystycznych, zorganizowanie banku danych na temat autyzmu, popularyzowanie problemu.

Prowadzone działania
Od pięciu lat prowadzimy cykl szkoleń na temat autyzmu i sposobów pomocy chorym dla rodziców, psychologów, pedagogów, wolontariuszy. Informujemy rodziców o możliwych dla chorych na autyzm formach kształcenia, zgodnie z Ustawą o oświacie. Wskazujemy rodzicom i opiekunom należne nam formy wsparcia, zgodnie z Ustawą o pomocy społecznej, organizujemy różnego rodzaju formy rekreacji, wspólne imprezy okolicznościowe i integracyjne. Wydajemy w formie pisemnej "Informator", gdzie staramy się podawać zainteresowanym najnowsze wieści ze świata na temat autyzmu, jak również informować tych zainteresowanych, którzy nie mogą osobiście być na spotkaniach, o aktualnościach, również z dziedziny medycyny. Zamierzamy doprowadzić do powstania na terenie Śląska ośrodka, gdzie chorzy i ich rodziny uzyskaliby kompleksową i profesjonalną, na najwyższym poziomie, pomoc.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!