• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000004746

Formularze PIT 2017/2018 dla Nasza Nadzieja - Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000004746.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych "Nasza Nadzieja" podejmuje następujace działania:

1. Pomoc w leczeniu
Stowarzyszenie udziela pomocy materialnej na rehabilitację i na leczenie dzieci i młodzieży.

2. Działania na rzecz integracji społecznej osób niepełnosprawnych
Stowarzyszenie organizuje dwa razy w tygodniu spotkania dla osób z upośledzeniem umysłowym w ramach Klubu Przyjaciół "Nasza Nadzieja".
Spotkania odbywają się w świetlicy środowiskowej "OLA" (Ośrodek Lokalnej Aktywności) w Nowej Rudzie przy ul. Radkowskiej 18; W programie jest terapia zajęciowa, plastyka, wycieczki, zajęcia ruchowe w parku, w świetlicy; wyjazdy do teatru, zajęcia teatralne, muzyczne. Na spotkania przyjeżdżają osoby zamieszkałe również poza Nową Rudą. Klub organizuje wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
Stowarzyszenie zdobywa środki na prowadzenie dla dzieci z orzeczeniami lekarskimi zajęć artystycznych w grupach integracyjnych. Do czerwca 2009 roku dzięki dotacji otrzymanej z Fundacji im. Stefana Batorego prowadziło warsztaty teatralne dla integracyjnej grupy dzieci w ramach projektu "Razem teatrze". W listopadzie Stowarzyszenie otrzymało grant z Fundacji PZU na realizację projektu dla dzieci i młodzieży "Uczymy się być aktywni".
W październiku co roku odbywa się Powiatowa Integracyjna Spartakiada Osób Niepełnosprawnych w Centrum Turystyczno-Sportowym w Nowej Rudzie. Impreza, w której uczestniczy zawsze około 150 osób z różnymi schorzeniami i w różnym wieku i około 50-60 młodych wolontariuszy z noworudzkich szkół. W 2010 odbędzie się XII spartakiada.

3. Współpraca z Zespołem Szkół Integracyjnych w Bożkowie.
Stowarzyszenie było inicjatorem i współorganizatorem z Biurem Poselskim pani poseł na Sejm RP Moniki Wielichowskiej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Nowej Rudzie z władzami samorządowymi trzech gmin : Burmistrzem Miasta Nowa Ruda, Wójtem Gminy Nowa Ruda, Burmistrzem Miasta i Gminy Radków i Regionalnej Konferencji Kształcenia Integracyjnego. Efektem działań organizatorów jest zorganizowanie przy Kuratorze Dolnośląskim rady społecznej, która będzie zajmowała się problemem szkół integracyjnych.
Stowarzyszenie wspólnie ze szkołą prowadzi akcję zbiórki pieniędzy - darowizny z 1% na utworzenie dla dzieci sali doświadczeń świata.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!