• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000007646

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja Oświatowa im. ks. Stanisława Konarskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000007646.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Od stuleci misją Zakonu Pijarów jest kształcenie kolejnych młodych pokoleń. Stąd wiemy, że w każdym młodym człowieku drzemie potencjał, który tylko czeka aby go wyzwolić.

Nadrzędnym celem Fundacji Oświatowej jest uświadamianie społeczeństwu, że możliwości intelektualne dzieci i młodzieży nie są zależne od ich statusu społecznego ani sytuacji materialnej. Dajemy szansę rozwijania talentów dzieciom, które nie mają na to wystarczających środków.

Pomocna dłoń ze strony Fundacji pozwala zdobyć wiedzę i ukształtować postawy moralne, które umożliwią tym najbardziej potrzebującym odnaleźć się w życiu i nieść dobro dalej.

Komu pomagamy?
Pomagamy dzieciom z rodzin ubogich, niekoniecznie patologicznych, zarówno z objawami zahamowań (nieśmiałe, bojaźliwe, apatyczne), jak i z nadpobudliwością psychoruchową. Uczestnictwo w nim proponujemy dzieciom z tych rodzin, które z różnych powodów nie zwracają się o tę pomoc do żadnej instytucji.

Do tej pory, dzięki wsparciu z 1% udało nam się zorganizować m.in.:
14 razy „Ferie w mieście", w których wzięło udział około 1300 ubogich dzieci
12 zimowisk dla około 500 uczestników
12 kolonii letnich dla około 1000 dzieci, z rodzin borykających się z trudnościami
Programy autorskie „Wakacje..." dla ponad 200 dzieci z rodzin najuboższych
Zajęcia pozalekcyjne dla 1000 dzieci, m.in. w ramach świetlic środowiskowych
Zbiórki materiałów szkolnych dla blisko 1000 potrzebujących, w tym Polaków na Ukrainie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!