• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000007835

Formularze PIT 2017/2018 dla Orkiestra Jazzowa

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000007835.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
Głównym celem statutowym SOJ jest prowadzenie na rzecz ogółu społeczności działalności społecznie użytecznej w zakresie:
-Kultury, poprzez promocję i popularyzację muzyki ze szczególnym uwzględnieniem muzyki wywodzącej się od takich stylów jak: blues, gospel, jazz, pop itp.
-Edukacji, poprzez kształtowanie opinii i ocen społeczeństwa dotyczących muzyki, w szczególności muzyki opisanej w pkt 1
-Oświaty, poprzez upowszechnianie wiedzy o muzyce, w szczególności opisanej w pkt. 1
-Działań na rzecz integracji europejskiej w szczególności poprzez współpracę środowisk muzycznych.
-Współudział w inicjowaniu i koordynacji wszelkich inicjatyw mających podobne cele statutowe.
-Rozwoju i promocji środowiska muzycznego
-Pielęgnacji tradycji muzycznej oraz działalności artystycznej środowiska związanego ze Stowarzyszeniem
-Udzielanie pomocy najbardziej utalentowanym muzykom, formacjom muzycznym i inicjatywom muzycznym, które posiadają podobne cele statutowe.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!