• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000008971

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Jarocin XXI

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000008971.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Stowarzyszenia jest propagowanie idei samorządności lokalnej, budowy państwa obywatelskiego, integracji europejskiej, popularyzacja tradycji kulturalnych, naukowych, gospodarczych i sportowych Polski, a zwłaszcza Wielkopolski, a także promowanie przedsięwzięć ukierunkowanych na rozwój gospodarczy i kulturalny powiatu jarocińskiego i zwiększanie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych.
Dla realizacji celów Stowarzyszenie w szczególności:
-upowszechnia informacje i wiedzę na temat samorządu terytorialnego, zwłaszcza w środowisku ludzi młodych,
-prowadzi działalność na rzecz rozwoju państwa obywatelskiego,
-upowszechnia wiedzę na temat integracji Polski z państwami europejskimi,
-prowadzi wymianę doświadczeń i informacji w zakresie społecznego komunikowania, ze szczególnym uwzględnieniem prasy lokalnej i radiostacji lokalnych, w tym również z niezależnymi mediami w krajach Unii Europejskiej oraz Europy Środkowej i Wschodniej,
-upowszechnia znajomość kultury, tradycji i dorobku intelektualnego Polaków, a zwłaszcza Wielkopolan,
-propaguje ideę miast bliźniaczych,
-prowadzi wymianę doświadczeń w zakresie rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości oraz modernizacji gospodarstw rolnych,
-popularyzuje naukę języków obcych i działalność szkolnictwa niepublicznego,
-prowadzi działalność na rzecz wymiany kulturalnej, sportowej, zdrowotnej, oświatowej, w szczególności przez organizowanie imprez kulturalnych, koncertów, wystaw, zawodów sportowych, wyjazdów studyjnych, praktyk, obozów wypoczynkowych, odczytów, seminariów, szkoleń,
-podejmuje i popularyzuje przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie aktywności społecznej osób niepełnosprawnych,
-udziela pomocy organizacjom pozarządowym oraz organizuje spotkania środowisk tych organizacji z terenu Polski i innych krajów Europy,
-propaguje ideę wolontariatu we wszystkich przedsięwzięciach przez siebie organizowanych,
-udziela pomocy stypendialnej,
-publikuje materiały z prac Stowarzyszenia w formie biuletynu oraz innych wydawnictw służących celom Stowarzyszenia,
-prowadzi działalność na zlecenie organów państwowych i samorządowych, zgodnie z celami statutowymi Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem przekazywania informacji na temat wprowadzanych reform społecznych i integracji z Unią Europejską.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!