• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000009306

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "STOP"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000009306.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Niesienie medycznej, socjalnej, psychologicznej i prawnej pomocy osobom w sytuacji kryzysowej i dotkniętych przemocą w rodzinie. Prowadzenie profilaktyki ww. zjawiska. Pomoc w leczeniu osób i rodzin z problemem alkoholowym. Przeciwdziałanie zjawisku społecznego wykluczania osób z problemami psychologicznymi. Umacnianie praw jednostki w społeczeństwie itp.

Prowadzone działania:
Prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób w sytuacji kryzysowej, ofiar przemocy w rodzinie, osób uzależnionych od alkoholu, rodzin osób uzależnionych, w ramach którego prowadzone są:
- poradnictwo psychologiczne, prawne, pedagogiczne;
- terapia indywidualna dla ofiar przemocy;
- grupa wsparcia dla ofiar przemocy;
- grupa dla młodzieży zagrożonej uzależnieniem oraz z rodzin dysfunkcyjnych.
Edukacja (warsztaty, szkolenia) dla grup zawodowych zajmujących się problematyką przemocy i uzależnień - policja, sądu, kuratorzy, pracownicy pomocy społecznej.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!