• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000009681

Formularze PIT 2017/2018 dla Zrzeszenie Szlachty Herbu "Sas"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000009681.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Celem Zrzeszenia jest integracja środowiska szlacheckiego, odrodzenie i zachowanie etosu rycerskiego. Prowadzenie działań zmierzających do zachowania dorobku kulturalnego środowiska szlacheckiego oraz materialnych i niematerialnych pomników przeszłości szlacheckiej. Zreszenie prowadzi działalność edytorską, organizuje odczyty, spotkania dyskusyjne, konferencje i zjazdy. Organizacja w niedalekiej przyszłości ma na celu powoładnie czasopisma kwartalnego poruszającego bieżące sprawy Zrzeszenia jak i historie naszych rodów. Planowane jest stworzenie biblioteki oraz archiwum Zrzeszenia jak i powołanie Komisji Zdrowia(która przyznawać ma pieniądze na leczenie chorych członków Zrzeszenia Szlachty Herbu SAS) oraz Komisji Edukacyjnej( która ma przyznawać stypendia dla wybitnie zdolnej młodzieży szlacheckiej).

Prowadzone działania
Organizacja wydała publikację "Historia i życie Rodu Herbu Sas", dokumentującą wspomnienia, rodowód oraz historię tego ruchu od 1352 roku.
Organizacja corocznych zjazdów Szlachty Herbu Sas pierwszego września. W roku 2007 odbędzie się ósma edycja tej uroczystości.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!