• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000009969

Formularze PIT 2017/2018 dla Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000009969.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
- organizowanie i prowadzenie różnych form działalności zmierzających do profilaktyki kalectwa i inwalidztwa chorych na SM,
- wyzwalanie inicjatyw członków w kierunku jak najwszechstronniejszego leczenia oraz rehabilitacji,
- uczestniczenie w procesie likwidacji barier między pełnosprawnymi a społecznością niepełnosprawnych w celu kształtowania partnerskich postaw między grupami,
- propagowanie i popularyzowanie postępowych idei i osiągnięć w zakresie profilaktyki i rehabilitacji chorych na SM,
- pozyskiwanie środków, poprzez organizowanie zbiórek i kwest ulicznych, imprez kulturalnych, sportowych oraz prowadzenie działalności gospodarczej.

Prowadzone działania:
Stowarzyszenie działa na rzecz osób chorych na SM i ich rodzin. Istnieje od 2000 r.
Organizujemy dla członków rehabilitację ruchową 3x w tygodniu; wprowadzenie do rehabilitacji- hydrorehabilitację.
Ponadto chorzy mogą korzystać z bioenergoterapii, która wspomaga walkę z chorobą, wycisza organizm. Ponadto organizujemy spotkania integracyjne chorych i ich rodzin. Objęliśmy rehabilitacją osoby leżące w ich miejscach zamieszkania.
Raz w miesiącu (w ostatni czwartek) chorzy przy kawie i słodkościach dzielą się swoimi problemami.
Organizujemy obecnie własną salę rehabilitacji.
Współpraca z neurologiem, onkologiem, psychologiem itp..