• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000010871

Formularze PIT 2017/2018 dla Dobrzyńsko-Kujawskie Towarzystwo Kulturalne

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000010871.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Tworzenie atmosfery sprzyjającej rozwojowi twórczości artystycznej na terenie województwa włocławskiego. Popieranie i upowszechnianie dorobku różnych dziedzin twórczości artystycznej. Inspirowanie i koordynacja działalności społecznego ruchu kulturalnego województwa włocławskiego. Diagnozowanie potrzeb i prezentowanie opinii aktywu społecznego i środowisk twórczych odnośnie życia kulturalnego, artystycznego, oświatowego i naukowego wobec różnych instytucji i władz administracyjnych.

Prowadzone działania:
Promowanie talentów plastycznych i literackich. Działalność wydawnicza o charakterze regionalnym. Zrealizowanie Programu "Wychowanie regionalne dzieci i młodzieży", m.in.wydanie 12 książek z tego cyklu. Działalność wystawiennicza w galerii "dk", organizacja dorocznego konkursu plastycznego "Włocławskie impresje" (XX edycji). Działania DKTK są skierowane do wszystkich mieszkańców miasta i regionu, mają charakter otwarty, jednak szczególna uwaga kierowana jest w stronę młodzieży szkolnej. Współpracujemy ze szkołami, placówkami kultury i środowiskami twórczymi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!