• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000010905

Formularze PIT 2017/2018 dla Klub Inteligencji Katolickiej w Bielsku-Białej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000010905.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1. Kształtowanie osobowości ludzkiej i wychowanie człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych, społecznych i politycznych.
2. Praca w zakresie tworzenia, pogłębiania i rozszerzania kultury indywidualnej, artystycznej i obyczajowej.
3. Przeciwdziałanie chorobom moralnym społeczeństwa.
4. Niesienia pomocy materialnej potrzebującym.
5. Działalność ekumeniczna.

Prowadzone działania
Działalność charytatywna
W listopadzie 1998 r. otrzymaliśmy nieruchomość z przeznaczeniem na Ośrodek Pomocy Społecznej. Zabudowania były w całkowitej ruinie i trzeba było przeprowadzić kapitalne remonty i adaptację. Do tej pory wyremontowaliśmy budynek główny - willę Św. Józefa, w którym funkcjonuje dom dziennego pobytu dla osób starszych. Z domu korzysta 25 osób starszych, samotnych, mających trudności materialne, zdrowotne i rodzinne. Na piętrze budynku funkcjonuje diecezjalny ośrodek wspieranie rodzin wielodzietnych, niepełnosprawnych, patologicznych.
Po kapitalnym remoncie drugiego budynku zorganizowaliśmy świetlicę środowiskową im. Dzieciątka Jezusa, z której korzysta około 30 dzieci, przeważnie z pobliskiego domu dla bezdomnych.
Obecnie przygotowujemy do remontu i adaptacji pawilon dla celów domu stałego pobytu dla osób starszych, chorych.

Działalność kulturalna
Organizujemy rożnego rodzaju spotkania z ludźmi kultury oraz ważnymi dla naszego miasta i regionu. Od 1984 roku organizujemy Tygodnie Kultury Chrześcijańskiej (w 2007 r. odbył się XXIII TKCH).

Działalność turystyczna
Pielgrzymujemy po Polsce i Europie .

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!