• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000011085

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Klub Abstynenta "Dziewięćsił"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000011085.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele statutowe:
- Realizacja zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- promowanie zdrowego stylu życia poprzez organizowanie imprez kulturalnych i sportowych dla dzieci i młodzieży
- informowania ludności lokalnej o skali zagrożeń zjawiskami patologicznymi oraz stanowisk młodych ludzi wobec tych zjawisk.

Wykonywane zadania:
- Pomoc psychologiczna i prawna w punktach konsultacyjnych ds. alkoholowych, ds. narkomanii, ds. przemocy w rodzinie i doradztwa prawnego rodzinom dotkniętym problemem uzależnień;
- pomoc dzieciom i młodzieży wychowującym się w rodzinie z problemem uzależnienia;
- warsztaty terapeutyczne dla uzależnionych, współuzależnionych i ofiar przemocy;
- prowadzenie grup samopomocowych dla uzależnionych i współuzależnionych oraz mitingi AA i AL-anon;
- młodzieżowe grupy wsparcia;
- wyjazdy duchowo-terapeutyczne na G. Św. Anny i Lichenia oraz terapeutyczne do Ośrodka Lecznictwa Odwykowego w Woskowicach
- organizowanie obozów intergracyjno-terapetycznych.