• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000011478

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział Wojewódzki w Kielcach

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000011478.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
- Edukacja chorych poprzez organizowanie spotkań z lekarzami, diabetykami, średnim personelem medycznym.
- Promowanie zdrowego trybu życia.
- Organizowanie grup wsparcia psychicznego.
- Organizowanie wolnego czasu poprzez: wycieczki, spacery, pikniki.
- Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Prowadzone działania
Główny nacisk Oddział PSD w Kielcach kładzie na edukację chorych i ich rodzin. Szkolenia te prowadzą lekarze specjaliści: diabetolodzy, endokrynolodzy, kardiolodzy, nefrolodzy, okuliści, chirurdzy naczyniowcy, neurolodzy, średni personel medyczny, który dokonuje na tych comiesięcznych spotkaniach (na które przychodzi od 100 do 130 osób) pomiarów glukozy, cholesterolu, trójglicerydów i pomiarów ciśnienia tętniczego.
Rozprowadzamy literaturę fachową, uczymy obliczania wymienników węglowodorowych.
Promujemy zdrowy styl życia.
Organizujemy po kilka w roku spotkań integracyjnych, wycieczek turystyczno-krajoznawczych, czy do miejsc kultu religijnego.
Współpracujemy z innymi organizacjami osób niepełnosprawnych w Kielcach.
Organizujemy turnusy rehabilitacyjne dla chorych na cukrzycę.
Do naszego Stowarzyszenia należą osoby w przedziale wiekowym od 26 lat do najstarszych. Większość z przyznanymi grupami inwalidzkimi.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!