• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000012471

Formularze PIT 2017/2018 dla Lions Club Krotoszyn

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000012471.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
LIONS CLUB Krotoszyn

Założony w 1991 roku przez LIONS CLUB Wienhausen-Flotwedel z Dolnej Saksonii, jeden z pierwszych klubów LIONS w Polsce realizuje przede wszystkim programy na rzecz krotoszyńskiej społeczności .

Najważniejsze projekty zrealizowane / projekty będące w ciągłej realizacji:

1.Ochrona zdrowia
-zakupy / dostawy sprzętu medycznego dla szpitali krotoszyńskich/: Niemcy,
-inkubator,
-respiratory,
-wyposażenie i prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego
-Dzień Dziecka i baliki dla dzieci niepełnosprawnych
-Mikołajki dla dzieci w szpitalach krotoszyńskich

2.Oświata
-współfinansowanie zakupu samochodu do transportu dzieci,
-koń dla hipoterapii,
-remont sanitariatów dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Konarzewie
-zakup komputera,
- współfinansowanie zakupu sprzęt do gimnastyki mózgowej dla Zespołu Szkół Specjalnych w Krotoszynie,
-organizacja olimpiad językowych dla szkół powiatu krotoszyńskiego
-założenie i opieka nad klubem LEO CLUBu - młodzieżową organizacją charytatywną

3.Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
-Niebieski pokój

4.Współpraca i kontakty międzynarodowe
-współpraca z klubami LIONS z Niemiec, Danii, Francji i Rumunii - realizacja wspólnych projektów,
-wymiana doświadczeń
-finansowanie / współfinansowanie uczestnictwa w międzynarodowych obozach młodzieżowych LIONS

5.Pomoc indywidualna
-zakup leków, sprzętu medycznego/ rehabilitacyjnego
-finansowanie / współfinansowanie kuracji / turnusów rehabilitacyjnych
-wiele innych form indywidualnej pomocy na rzecz mieszkańców ziemi krotoszyńskiej

6. Projekty w przygotowaniu:
-pompy infuzyjne do krotoszyńskiego hospicjum
-system stypendialny dla zdolnych uczniów z rodzin ubogich
-od 2010 roku Stowarzyszenie LIONS CLUB Krotoszyn posiada status organizacji pożytku publicznego

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!