• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000012639

Formularze PIT 2017/2018 dla Lubelskie Forum Organizacji Osób Niepełnosprawnych - Sejmik Wojewódzki

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000012639.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Integracja środowisk i organizacji osób niepełnosprawnych woj. lubelskiego.
Promocja działalności organizacji osób niepełnosprawnych, wspieranie ruchu samopomocowego.
Pomoc osobom niepełnosprawnym, ich rodzinom, organizacjom i instytucjom działającym na ich rzecz.

Prowadzone działania:
Centrum Informacyjno-Szkoleniowe Osób Niepełnosprawnych (CISON), program ograniczania barier architektonicznych i komunikacyjnych w obiektach, z których najczęściej korzystają osoby niepełnosprawne, Tęcza, "Mój projekt kartki na Święta Bożego Narodzenia", "Paszport", Impuls, cykl wtorkowych spotkań informacyjno-szkoleniowych dla organizacji osób niepełnosprawnych. Program nauki języka angielskiego dla wolontariuszy LFOON-SW "Od zrozumienia do porozumienia" (ZPORR).
Programy w zakresie aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych: "Biuro Aktywizacji Zawodowej","Przez aktywność do pracy, przez pracę do samodzielności"(EFS/PFRON), Biura Karier - Lubelska Siec" (EFS/PFRON), program dla matek wychowujących dzieci niepełnosprawne "Dla zdrowia i urody życia" (EFS/MPIPS), "Dla zdrowia i urody życia II" /PO KL/, Biuro Karier - skuteczny element aktywizacji społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych, Internetowy Biuletyn Informacyjny: www.niepelnosprawni.lublin.pl

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!