• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000013219

Formularze PIT 2017/2018 dla Bractwo Kurkowe Miasta Rybnika z siedzibą w Rybniku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000013219.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Jednym z podstawowych zadań stojących przed Bractwem jest propagowanie historii i tradycji brackich jak również strzelectwa a zwłaszcza strzelectwa historycznego - czarnoprochowego. Bractwo wybudowało ( w pierwszym etapie - czyli prace ziemne - inżynieryjne ) i oddało do użytkowania własną strzelnicę w Jejkowicach, która wymaga jeszcze wielkich nakładów na drugi etap, czyli infrastrukturę. W celu popularyzacji bezpiecznego strzelectwa czarnoprochowego, decyzją Zarządu powołana zostaje do życia od roku 2005 - Rybnicka Liga Strzelań Czarnoprochowych. Od roku 2009 Rybnickie Bractwo Kurkowe staje się członkiem Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego i powołuje w ramach struktur Bractwa Drużynę Strzelców Sportowych.

Prowadzone działania:
a. Zorganizowano cykl spotkań strzeleckich dla miłośników broni zabytkowej. Spotkań takich w roku 2010 odbyło się dwanaście.
B. Zorganizowano widowisko plenerowe w zgodności z tradycją Bractw Kurkowych pt. „Strzelanie Królewskie”, które wyłoniło Króla oraz Marszałków naszego Bractwa na rok 2010.
c. we współpracy z Rybnickim Muzeum przeprowadzono inscenizację plenerową pt. Intronizację Króla Kurkowego Miasta Rybnika, a przy współpracy z Miastem przeprowadzono Przegląd Artylerii Brackiej
d.rozpoczęto prace związane z kompletacją insygni miejskich dla Rybnika od propozycji projektu łańcucha prezydenta miasta.
E. zgłoszono projekt edukacyjny, w formie cyklu spotkań z młodzieżą szkół średnich oraz gimnazjalnych a dotyczący historii miasta Rybnika oraz tradycji i historii bractw strzeleckich będących stowarzyszeniami mieszczańskimi.
F. przeprowadzono kampanię reklamową projektu obywatelskiego pt. "Motor dla Rybnika" a polegający na pozyskaniu środków umożliwiających zakup motocykla ratunkowego, wyposażonego w odpowiedni sprzęt medyczny, dla służb ratunkowych miasta Rybnika. Potrzebne na zakup motocykla środki pozyskano, dokonując zakupu i przekazania motocykla dla Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Rybniku.
G. kontynuowano prace związane z budową i odbiorem strzelnicy sportowej w Jejkowicach.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!