• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000013685

Formularze PIT 2017/2018 dla Młodzieżowy Klub Koszykówki MKK Kielce

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000013685.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
MKK Kielce jest młodzieżowym klubem koszykówki, który powstał w roku 2000. Klub skupia w sobie chłopięce grupy począwszy od grup najmłodszych chłopców do juniorów. W klubie trenuje około stu młodych adeptów koszykówki. Zajęcia odbywają się pod okiem profesjonalnie przygotowanej kadry trenerskiej składającej się praktycznie w całości z osób w przeszłości grających w koszykówkę na poziomie I, II i III ligi. Treningi odbywają się na nowoczesnym obiekcie – Hali Politechniki Świętokrzyskiej obok największej galerii handlowej w województwie świętokrzyskim (Galeria Echo) z którą klub współpracuje co daje duży potencjał reklamowy.

Klub jest członkiem Okręgowego Związku Koszykówki w Kielcach oraz działa zgodnie z: ustawą o kulturze fizycznej, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, regulaminem związku sportowego, do którego przynależy, własnym statutem.

Celem klubu jest: realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, a w szczególności szkolenie dzieci i młodzieży w koszykówce, wywieranie zamierzonego i planowanego wpływu wychowawczego na młode pokolenie miasta Kielc.

Klub realizuje swoje cele min. poprzez planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego dzieci i młodzieży, uczestnictwo we współzawodnictwie sportowym, kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych oraz inne wynikające ze statutu klubu.