• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000013726

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Rodzina Miłości Ofiarnej"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000013726.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej dla osób niepełnosprawnych ruchowo i mentalnie.

Stowarzyszenie prowadzi nieodpłatną działalność pożytku publicznego na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom oraz rodzinom zagrożonym patologią społeczną. Jako organizacja pozarządowa działa w sferze zadań publicznych obejmujących następujące zadania:
- Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych mentalnie i fizycznie;
- Różnorodne formy wsparcia rodzin osób niepełnosprawnych, rodzin patologicznych i zagrożonych chorobą alkoholizmu;
- Popularyzacja wiedzy dotyczącej metod rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sferze mentalnej i fizycznej.

Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest prowadzenie Świetlicy Terapeutycznej, gdzie codziennie odbywają się zajęcia grupowe i indywidualne, mające na celu ogólne usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu i ograniczające skutki deficytów rozwojowych osób z upośledzeniem umysłowym i fizycznym.

Osoby uczęszczające do Świetlicy są obarczone wielorakimi dysfunkcjami psychomotorycznymi i z tego powodu terapia w naszej placówce obejmuje:
- stymulację rozwoju fizycznego i ruchowego,
- stymulację rozwoju poznawczego i mowy;
- rozwijanie potencjalnych zdolności i umiejętności;
- kształtowanie osobowości na poziomie sfery emocjonano-motywacyjnej;
- rozwijanie kompetencji społecznych w kierunku tworzenia pozytywnych interakcji z otoczeniem.

Zajęcia prowadzone są w pomieszczeniach parafii w zaadoptowanych i przystosowanych do potrzeb zajęć terapeutycznych. Prowadzi je grupa, w skład której wchodzą fizjoterapeuci, logopedzi, muzykoterapeuci, instruktor sportowy oraz terapeuta zajęciowy, wspierani przez wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych wolontariuszy.