• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000013912

Formularze PIT 2017/2018 dla Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000013912.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Terenowy w Ciechanowie zrzesza osoby niepełnosprawne i osoby działające na ich rzecz.

Cele działań:
- rozwijanie nauki i praktyki rehabilitacji
- krzewienie wiedzy w społeczeństwie o problemach osób niepełnosprawnych
- integrowanie społeczne osób niepełnosprawnych,
- pomoc społeczna osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych oraz wyrównywanie
szans tych osób i rodzin
- ochrona i promocja zdrowia wśród osób niepełnosprawnych
- prowadzenie rehabilitacji leczniczej, społecznej i zawodowej
- promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych osób niepełnosprawnych i zagrożonych utratą pracy
- krzewienie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w środowisku osób niepełnosprawnych
- rozwój kultury i sztuki, upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród osób niepełnosprawnych
- przeciwdziałanie alkoholizmowi i patologiom społecznym jako źródłom niepełnosprawności.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!