• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000014250

Formularze PIT 2017/2018 dla Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000014250.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych jest dobrowolną unią stowarzyszeń, klubów i fundacji pomagających osobom niepełnosprawnym, starszym i ich rodzinom z regionu elbląskiego. Działamy od lipca 1992 roku.

Prowadzimy:
-Agencję Zatrudnienia dla Osób Niepełnosprawnych z usługami pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz doradztwa personalnego.
-Poradnictwo specjalistyczne dla Osób Niepełnosprawnych i ich rodzin
-Zakład Aktywności Zawodowej
-wydajemy miesięcznik osób niepełnosprawnych "Razem z Tobą" .
-Uniwersytet Trzeciego Wieku i Osób Niepełnosprawnych

Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych oferuje:
-poradnictwo specjalistyczne
-bezpłatne porady prawne
-pośrednictwo pracy
-szkolenia
-usługi dla pracodawców: rekrutacja pracowników, doradztwo nt. dofinansowania stanowisk dla osób niepełnosprawnych.

Współpracujemy również z władzami miasta i innymi instytucjami i organizacjami w celu:
-wyrównania szans osób niepełnosprawnych w naszym mieście,
-umożliwienia dostępu do szkół wszystkich szczebli dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej,
-utworzenia pełnej bazy informacji o środowisku osób niepełnosprawnych oraz dla tego środowiska,
-stworzenia rejestru osób niepełnosprawnych i opracowania katalogu potrzeb,
-stworzenia silnego lobby osób niepełnosprawnych w Elblągu wraz z reprezentacją w samorządzie lokalnym,
-integracji osób niepełnosprawnych w życiu społeczności lokalnej,
-organizujemy rajdy, konkursy wiedzy o regionie oraz inne imprezy integracyjne.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!