• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000014865

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Miłośników Parsęty

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000014865.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
1) Dążenie do zachowania dziewiczego charakteru rzeki Parsęty, naturalnych jej walorów oraz poprawy stanu czystości wód.
2) Walka z kłusownictwem i trucicielami wody.
3) Organizowanie i popieranie czynnego wypoczynku i rekreacji (zawody wędkarskie, rajdy rowerowe, spływy kajakowe, itd.)
4) Propagowanie idei ochrony środowiska naturalnego w społeczeństwie, w szczególności wśród młodzieży.
5) Kształtowanie etyki wśród miłośników rzeki Parsęty i wędkarstwa.
6) Działanie i wspieranie działań w kierunku zachowania, i przywracania ginących i zagrożonych gatunków fauny, flory w dorzeczu.

Prowadzone działania
Walka z kłusownictwem w dorzeczu Parsęty - czynna ochrona środowiska przyrodniczego rzeki i dorzecza Parsęty. Jesteśmy jedyną organizacją społeczną w kraju zajmującą się czynną walką z kłusownictwem. W tym zakresie ściśle współpracujemy z Policją, Strażą Graniczną, Polskim Związkiem Wędkarskim i innymi instytucjami. Posiadamy na wyposażeniu samochód VW T-4, radiostację bazową ze swoją częstotliwością, 6 radiotelefonów ręcznych, 3 łodzie, silniki: elektryczny i spalinowy oraz inny niezbędny sprzęt do walki z tym zbrodniczym procederem.
Od lat wspólnie z O PZW w Koszalinie, Federacją Zielonych GAJA ze Szczecina zarybiamy rzeki dorzecza Parsęty pstrągiem potokowym, trocią wędrowną i łososiem.

Ściśle współpracujemy z wieloma instytucjami naukowymi, uczelniami w kraju m.in. z Instytutem Rybactwa Śródlądowego, Stacja Rybactwa Rzecznego w Gdyni (badania dotyczące gat. ryb łososiowatych), czy Politechniką Koszalińską.
Od 8 lat w lipcu organizujemy wielką ogólnokrajową imprezę wędkarską dla wszystkich miłośników rzeki Parsęty, mającą na celu promocję regionu, zainteresowanie potencjalnych inwestorów w rozwoju turystyki specjalistycznej, itd.