• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000015671

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Promocji i Rozwoju Ziemi Kleczewskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000015671.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Działalność Towarzystwa skierowana jest w szczególności na rzecz ogółu społeczeństwa gminy i miasta Kleczew. Celem działania naszego stowarzyszenia jest stały i harmonijny rozwój społeczno-gospodarczy oraz kulturalny gminy i miasta Kleczew.

Prowadzone działania:
Zakończyliśmy realizację projekt pn. "Wiejskie przedszkole" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, nr proj. POKL 09.01.01.-30-012/10. Celem projektu było umożliwienie dzieciom z obszaru wiejskiego dostępu do opieki i wychowania przedszkolnego. Utworzyliśmy dwa Punkty Przedszkolne- w Koziegłowach i Złotkowie, gm. Kleczew, pow. koniński. Obecnie Punkty Przedszkolne zostały przejęte przez Gminę Kleczew i są oddziałami Przedszkolnymi szkół podstawowych w Złotkowie i Koziegłowach. W 2013 r realizowaliśmy projekt pn. "kierunek południowo -wschodni", będący odpowiedzią na konkurs organizowany przez polski MSZ pn. "Współpraca z Polonią i Polakami za Granicą w 2013 r.". W ramach tego projektu nawiązaliśmy kontakty ze środowiskami polonijnymi w Mołdawii i na Ukrainie. Celem projektu było włączenie Polonii i Polaków do działań na rzecz ożywienia współpracy gospodarczej między krajami ich zamieszkania a Polską. Projekt trwał od początku maja do końca października 2013 r.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!