• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000017506

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rakowskiej i Regionu Świętokrzyskiego

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000017506.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Celem Stowarzyszenia jest inicjowanie prowadzenie i wspieranie wszelkiego rodzaju działań kulturalnych, edukacyjnych, pro zdrowotnych, profilaktycznych, rekreacyjnych i ekonomicznych oraz działalności charytatywnej, pomocy społecznej, mających na celu dobro i rozwój mieszkańców, a także środowiska Ziemi Rakowskiej.

Prowadzone działania:
Program stypendialny dla młodzieży kontynuującej naukę.
Wydawanie Przeglądu Rakowskiego.
Prowadzenie świetlicy środowiskowej.
Prowadzenie Regionalnej Izby Pamięci.
Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych z terenów gminy Raków i pobliskich gmin.
Realizacja programu finansowanego prze fundację PZU "Klub przywracania zagubionego uśmiechu".