• Formularze PIT
    dla Ciebie



    KRS 0000017639

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Chełmskiego Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych "Activum"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000017639.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Główny cel - stworzenie Chełmskiego Centrum Rehabilitacji osób niepełnosprawnych.
Niesienie szeroko rozumianej pomocy osobom niepełnosprawnym, w tym po wypadkach komunikacyjnych oraz ich rodzinom.
Pomoc w sprawach dotyczących poprawy zdrowia, warunków socjalnych i materialnych, popularyzacja sportu i turystyki wśród osób niepełnosprawnych połączona z edukacją ekologiczną.

Prowadzone działania:
1. Organizacja pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej osób niepełnosprawnych
2. Prowadzenie zajęć rehabilitacyjnych na pływalni - dzieci i starsi (30 osób)
3. Pomoc w dofinansowaniu turnusów rehabilitacyjnych (w miarę możliwości)
4. Przekazywanie wózków inwalidzkich pozyskanych od dobroczyńców
5. Pomoc w zorganizowaniu dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta Chełm
6. Przekazywanie osobom potrzebującym obuwia pozyskanego od firmy obuwniczej
7. Systematycznie organizowane są imprezy integracyjne
8. W planach jest utworzenie świetlicy rehabilitacyjnej, edukacyjnej dla dzieci niepełnosprawnych, zakup specjalistycznego sprzętu i nawiązanie współpracy z państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Chełmie, która w ramach wolontariatu pomoże w powadzeniu świetlicy.