• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000019658

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Emaus

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000019658.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Działalność Stowarzyszenia Emaus ma charakter samopomocowy.
Celem statutowym jest wspieranie wszelkimi sposobami osób wyizolowanych ze społeczeństwa, w szczególności poprzez życie we wspólnocie dążącej do samowystarczalności.
Podstawową formą realizacji tego celu jest prowadzenie wspólnoty życia i pracy.

Prowadzone działania
Podstawową formą działalności Stowarzyszenia Emaus jest wspólnota w Krężnicy Jarej k. Lublina. Mieszka w niej obecnie 35 osób: mężczyzn, kobiet i dzieci, którzy utrzymują się z własnej pracy.
Domownicy samodzielnie prowadzą dom, zajmują się także zbiórką, naprawą i sprzedażą rzeczy używanych.
W ramach Przedsiębiorstwa Społecznego funkcjonuje niewielki tartak, stolarnia, ślusarnia.
Dochód ze sprzedaży i usług przeznaczany jest w całości na pokrycie kosztów utrzymania wspólnoty oraz na akcje solidarnościowe na rzecz najbardziej potrzebujących.

Domownicy naszej wspólnoty uczestniczą w akcjach pomocy ludziom pozostającym w skrajnym ubóstwie i cierpiącym. W okresie zimy członkowie wspólnoty -sami bezdomni - prowadzą akcję doraźnej pomocy innym bezdomnym: w każdą niedzielę w okresie zimy tj. od grudnia do Wielkanocy wydajemy 200 porcji gorącego posiłku.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!