• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000020430

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Miłośników Nowego Dworu Gdańskiego - Klub Nowodworski

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000020430.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Pobudzanie, popieranie i rozwijanie inicjatyw zmierzających do rozwoju miasta i gminy Nowy Dwór Gdański.
Umacnianie więzi mieszkańców miasta i gminy.
Współpraca z samorządami, stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi w kraju i za granicą.
Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego delty Wisły.
Społeczna ochrona przeciwpowodziowa - działania edukacyjne.

Prowadzone działania:
Prowadzenie Muzeum Żuławskiego (od 1994 roku) od 2011 roku operator Żuławskiego Parku Historycznego w Nowym Dworze Gdańskim. Organizacja wystaw, konferencji, szkoleń, lekcji regionalnych, wizyt studyjnych, wydawnictwa o regionie (np. Roczniki Żuławskie). Utrzymywanie kontaktów z byłymi mieszkańcami Nowego Dworu i Żuław.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!