• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000020655

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Miłośników Ziemi Tczewskiej

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000020655.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Towarzystwo jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem prowadzącym działalność na rzecz ogółu społeczności mającą na celu inicjowanie i podejmowanie działań w zakresie:
- upowszechnienia wiedzy o regionie kociewskim,
- szeroko pojętej kultury, w tym także ochrony dziedzictwa kulturowego,
- przeciwdziałania degradacji środowiska naturalnego,
- rozwoju demokratyzacji życia społecznego,
- kształtowanie właściwych wzorców obywatelskich,
- rozwoju samorządności terytorialnej,
- pobudzania aktywności społeczeństwa,
- rozwoju gospodarczego regionu,
- innych aspektów życia, służących dobru regionu i jego mieszkańców,
- przeciwdziałania negatywnym zjawiskom różnych dziedzin życia regionu kociewskiego.
- upowszechniania integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Prowadzone działania:
- promowanie miasta Tczewa i regionu kociewskiego poprzez współredagowanie kwartalnika Kociewski Magazyn Regionalny
- publikowanie okolicznościowych wydawnictw związanych z historią Tczewa
- udział w przygotowaniach do V Kongresu Kociewskiego, zwłaszcza w zakresie oceny realizacji uchwał I, II, III, IV Kongresu Kociewskiego
- współdecydowanie o rozwoju Tczewa i powiatu tczewskiego poprzez udział członków Towarzystwa w organach samorządów terytorialnych
- realizacja zadania publicznego (od 2008 r.) tj. Festiwalu Twórczości Kociewskiej im. Romana Landowskiego dla dzieci i młodzieży z wszystkich etapów edukacyjnych w 5 kategoriach konkursowych (recytacja, juwenilia literackie, plastyka, inscenizacje, programy poetycko-muzyczne)
- kontynuacja cyklicznych niekomercyjnych spotkań muzyczno-słownych pt. Podwieczorek przy mikrofonie prezentujących mieszkańcom Tczewa i powiatu utalentowanych młodych tczewskich twórców
- współorganizowanie z MOPS. cyklicznych Festynów Przyjaźni Tacy Sami na znak solidarności z osobami niepełnosprawnymi
- organizowanie cyklicznych różnych form prezentacji ludzi, którzy swą postawą i działalnością dobrze służą lub służyli „małej ojczyźnie” (Wieczory szczerości, Ludzie z pasją, Tczewscy twórcy, Tczewskie Zaduszki, Sylwetki miłośników ziemi tczewskiej)
- zacieśnianie kontaktów ze środowiskiem wiejskim (udział w imprezach integracyjnych, zebraniach, prezentowanie kół gospodyń wiejskich mieszkańcom Tczewa pt Jesteśmy z Ziemi Tczewskiej

Towarzystwo za działalność na rzecz rozwoju kultury w regionie otrzymało w 2012 r. Nagrodę Kociewskie Pióro, Medal Chwalba Grzymisława oraz Wyróżnienie Samorządu Miasta Tczewa (2013 r.)

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!