• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000021066

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Zastępczego Rodzicielstwa

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000021066.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Propagowanie idei zastępczego rodzicielstwa jako najlepszej formy niesienia pomocy dla dzieci i młodzieży osieroconej, osamotnionej i odrzuconej, opierającej się przede wszystkim na wzięciu odpowiedzialności za konkretnego człowieka.
Udzielanie wszechstronnej pomocy rodzicom podejmującym się roli zastępczego rodzicielstwa.
Prowadzenie działań profilaktyczno-zapobiegawczych niepowodzeniom rodzinnym i osobistym w środowiskach będących w kręgu zainteresowań Stowarzyszenia.
Reprezentowanie i obrona interesów rodzin zastępczych wobec organów administracji państwowej i samorządowej oraz innych instytucji.

Prowadzone działania:
- Zakończony 25.12.2006r. projekt pt. "Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym - szkolenie zawodowych rodziców zastępczych przez instruktorów" wsparty finansowo przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej w ramach rządowego programu: Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.
- warsztaty "Widzić, Wiedzieć, Wspierać" Edycja 2006 dla rodzin zastęczych
- Obóz terapeutyczny (30.01-10.02.06) dla 20 dzieci z rodzin zastępczych w Ośrodku Zastępczego Rodzicielstwa w Sierczynku finansowany przez Fundację Ernst&Young.
- Zakończony 31.12.2005r. projekt pt. "Dzieci i młodzież zagrożone wykluczeniem społecznym - przygotowanie programu szkoleniowego i szkolenia instruktorów zawodowych rodzin zastępczych" wsparty finansowo przez MPS w ramach rządowego programu FIO.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!