• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000021174

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Grupa Pedagogiki i Animacji Społecznej - Praga Północ"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000021174.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem GPAS Praga-Północ jest prowadzenie pedagogiki ulicy na Pradze - Północ z korzyścią dla dzieci ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym, pozostawionych samym sobie poprzez organizowanie im czasu wolnego w sposób sprzyjający poprawie ich stanu zdrowia, wyżywienia, obrazu samego siebie i wizerunku społecznego. Ponadto Stowarzyszenie prowadzi działalność w celu propagowania idei „pracy ulicznej” oraz pedagogiki środowiskowej w Polsce i na świecie.

Cele Stowarzyszenia GPAS Praga - Północ realizowane są poprzez:
a) prowadzenie działań wychowawczych polegających na bezpośrednich kontaktach z dziećmi oraz ich rodzinami w środowisku, sprzyjających ich resocjalizacji i reintegracji społecznej;
b) tworzenie i realizację dziecięcych projektów sprzyjających kreowaniu postaw prospołecznych i obywatelskich;
c) prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień, resocjalizacji, w dziedzinie kultury, sztuki, sportu i rekreacji oraz edukacji.
d) współdziałanie z instytucjami administracji państwowej oraz organizacjami społecznymi z kraju i zagranicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!