• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000021452

Formularze PIT 2017/2018 dla Kociewskie Stowarzyszenie Pomocy Dziecku i Rodzinie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000021452.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Ochrona interesów dzieci. Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii. Umacnianie funkcji opiekuńczo-wychowawczej rodziny. Zabezpieczenie czasu wolnego dzieci i młodzieży pochodzących ze środowisk zagrożonych demoralizacją, zaniedbanych społecznie, rodzin wielodzietnych, borykających się z ubóstwem i patologią rodziców. Otoczenie wszechstronną opieką i pomocą dzieci zagrożonych demoralizacją, maltretowanych i wykorzystywanych seksualnie.

Prowadzone działania
Współpraca z organami władzy administracji państwowej i samorządowej, Kościołem, szkołami i organizacjami zajmującymi się opieką i wychowaniem. Zorganizowanie świetlic, klubów dla dzieci oraz Kuratorskiego Ośrodka Pracy z Młodzieżą. Organizowanie zajęć terapeutycznych, poradnictwa rodzinnego oraz udzielanie pomocy materialnej. Rozbudzanie świadomości społeczeństwa w zakresie zagrożeń wynikających z nieprzystosowania dzieci i młodzieży. Gromadzenie środków materialnych koniecznych do realizowania działań statutowych.