• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000021566

Formularze PIT 2017/2018 dla Lubelski Ośrodek Samopomocy

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000021566.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Naszą misją jest wszechstronne wspieranie aktywności społecznej obywateli i ich organizacji (stowarzyszeń, fundacji, grup samopomocowych i innych organizacji i ruchów obywatelskich).

Szczegółowymi celami Stowarzyszenia są:
a) wspieranie inicjatyw lokalnych i ponad lokalnych,
b) wspieranie organizacji społecznych (pozarządowych),
c) wspieranie współpracy organizacji pozarządowych z administracją rządową i samorządową,
d) wspieranie inicjatyw na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego,
e) promowanie działań samopomocowych,
f) tworzenie warunków współpracy różnych podmiotów.

Skupiamy się na następujących obszarach:
- informacja i promocja
- poradnictwo i doradztwo
- szkolenia (m.in. aspekty prawne i księgowe funkcjonowania NGO; tworzenie, realizacja i rozliczanie projektów; budowanie partnerstw; rzecznictwo III sektora; budowanie wizerunku i standardów pracy NGO)
- integracja III sektora i współpraca z samorządem
- wsparcie dla organizacji pożytku publicznego
- media obywatelskie
- wydawanie "Czasopisma Samopomocy Społecznej LOS".
- tworzenie i umacnianie Punktów Partnerów Lokalnych LOS na terenie woj. lubelskiego
- prowadzenie poradnictwa prawnego (bezpłatne poradnictwo dla organizacji pozarządowych oraz dla osób fizycznych)
- opracowywanie i wydawanie raportów związanych z działalnością III-go sektora.

Organizacja wpisana jest do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jako niepubliczna instytucja szkoleniowa i posiada uprawnienia do szkolenia osób bezrobotnych i poszukujących pracy.