• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000022913

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja "O Dach dla Historii Marynarki Wojennej RP"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000022913.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Fundację powołano, aby zapewnić pomoc Muzeum Marynarki Wojennej RP oraz innym placówkom muzealnym, archiwalnym i bibliotecznym w gromadzeniu, zabezpieczeniu, rekonstrukcji, eksponowaniu i popularyzowaniu zabytków historycznych dokumentujących historię Polski Morskiej, a szczególnie Marynarki Wojennej II RP, budownictwa okrętowego i obronnego oraz dokonań naukowców i wynalazców na rzecz obronności na morzu.
Upamiętnienie działań Polskiej Marynarki Wojennej w obronie niepodległej Ojczyzny podczas wojny polsko-bolszewickiej i II wojny światowej.
Pomoc Muzeum MW RP w przygotowaniu i realizacji projektu rozbudowy siedziby muzeum i sfinansowanie prac budowlanych i konserwatorskich.

Prowadzone działania
Najważniejszym zadaniem stojącym przed Fundacją jest realizacja projektu architektonicznego pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Riwiera przy ul. Zawiszy Czarnego w Gdyni dla potrzeb Muzeum Marynarki Wojennej RP i Miasta Gdyni".
Odbiorcami, jednocześnie użytkownikami wyżej wymienionego programu będą w głównej mierze instytucje kulturalne zlokalizowane na wybrzeżu oraz w szczególnym wymiarze społeczeństwo regionu nadmorskiego, głównie Trójmiasta a także rzesze turystów z kraju i zagranicy odwiedzających Gdynię.
Inną, może bardziej wymagającą grupą uczestników, którym Fundacja i Muzeum MW RP proponuje uczestnictwo w programach edukacyjnych i popularyzatorskich w zakresie wychowania patriotycznego i obronnego, będzie w szerokim znaczeniu młody odbiorca.