• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000023386

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Ochrony Zdrowia "Pro Femina"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000023386.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Prowadzenia działalności charytatywnej i edukacyjnej w zakresie wykrywania nowotworów piersi u kobiet w fazie gwarantującej wyleczenie.
Poprawa sytuacji epidemiologicznej w społeczności lokalnej.
Stworzenie interdyscyplinarnego zespołu diagnostyczno - terapeutycznego schorzeń sutka i innych nowotworów wystepujących u kobiet.
Działanie na rzecz profilaktyki, promocji i ochrony zdrowia oraz pomoc społeczna, szczególnie adresowana do kobiet.

Prowadzone działania:
"Pomóż sobie sama" - rejon dawnego województwa wałbrzyskiego - program edukacyjny - nauka samobadania piersi, poradnictwo specjalistyczne, profilaktyczne badania specjalistyczne finansowane wielokierunkowo - dla kobiet (do 2005r.)
"Różowa wstążeczka" - przygotowanie kadry edukatorek oraz prowadzenie we własnym zakresie profilaktyki chorób nowotworowych piersi z nauką samobadania dla uczennic szkół ponadpodstawowych - powiat wałbrzyski.
Własna inicjatywa prowadzenia pogadanek informacyjno - edukacyjnych we wsiach i małych miasteczkach, wykonywanie w terenie badań profilaktycznych USG piersi.
Działanie dotyczy powiatu wałbrzyskiego oraz gmin ościennych z powiatów poprzednio wchodzących w skład województwa wałbrzyskiego.
Stworzona (na bazie NZOZ-ów, praktyk Lekarzy Rodzinnych, Poradni K) sieć Punktów Edukacyjnych dla kobiet, punkty zaopatrzone są w fantomy do nauki samobadania piersi. Niestety z ponad 30 takich punktów działa obecnie tylko kilka, ponieważ przygotowane przez nas pielęgniarki - edukatorki chciałyby otrzymywać wynagrodzenie za prowadzenie profilaktyki. Działania obejmują teren dawnego województwa wałbrzyskiego.
Planujemy wykonywanie badań kobietom niepełnosprawnym w ich domach.
Udział w programie "Twoje pierwsze USG piersi".
Nauka badania piersi. Darczyńcom 1%-badania USG za 10 zł.
"Gabinety z Różową Wstążką"- jesteśmy zrzeszeni w tej grupie od kilku lat, gwarantujemy kobietom badania na sprawdzonym sprzęcie dobrej jakości oraz bezpłatną, stałą edukację w zakresie samokontroli i badania palpacyjne.
Od 2013r. wydaliśmy już kolejny Kalendarz-Informator pomyślany jako pretekst do uzyskania dostępu do dotąd nieznanych nam środowisk kobiet, projekt jest współfinansowany przez 12 sponsorów miesiąca, którzy zapewniają prowadzenie warsztatów edukacyjnych i badania USG dla wskazanych przez siebie grup kobiet a sam kalendarz zawiera teksty pro zdrowotne i informacyjne obejmujące zagadnienia także spoza naszego profilu działań, powstałe na bazie aktualnej definicji zdrowia.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!