• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000023398

Formularze PIT 2017/2018 dla Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000023398.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Wspierania Rodzin z Predyspozycjami do Nowotworów Dziedzicznych jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem, które ma na celu prowadzenie badań - profilaktycznych i diagnostycznych w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do rozwoju nowotworów, co umożliwia wcześniejsze wykrycie i skuteczniejsze leczenie chorób nowotworowych oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe pacjentów oraz ich rodzin.

Główne cele Stowarzyszenia:
- Promocja oraz upowszechnianie teoretycznych i praktycznych osiągnięć w dziedzinie nowotworów dziedzicznych.
- Edukacja pacjentów i ich rodzin, która eksponuje ich podmiotowość, dokonywanie optymalnych decyzji i zdobywanie umiejętności współpracy z nowoczesną medycyną.
- Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych.
- Promocja i organizacja wolontariatu na rzecz działalności stowarzyszenia.
- Prowadzenie badań profilaktycznych i diagnostycznych w rodzinach z genetycznie uwarunkowaną skłonnością do nowotworów dziedzicznych.

Szczególny nacisk kładziemy na wiedzę, która powinna stać się częścią funkcjonowania nowoczesnych społeczeństw, ponieważ to one odpowiedzialne są za przygotowanie młodszych pokoleń do świadomej troski o swoje zdrowie.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!