• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000025331

Formularze PIT 2017/2018 dla Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie Oddział Dębogórze-Kosakowo

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000025331.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cele:
- działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
- działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnej;
- wspieranie nauki, edukacji oświaty i wychowanie;
- popularyzacja sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji regionalnej;
- upowszechnianie i ochronę wolności i prawa człowieka oraz swobód obywatelskich;
- pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej;
- wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

Jako Zrzeszenie jesteśmy organizatorami Przeglądów Pieśni o Morzu Jantarowi Bot,
- Festiwal Piosenki Żołnierskiej,
- Festyn Kaszubski Rodna Nowa,
- Wycieczki krajoznawcze, rowerowe, biesiady, wieczory poetyckie, literackie, spotkania z artystami wielkiej sceny dla mieszkańców,
- pomoc przy druku książek np Bedeker Kosakowski, kościoły na ziemi Kosakowskiej, wznowienie pozycji A. Necla,
- zabawy karnawałowe dla najmłodszych,
- pomoc w zrealizowaniu wyjazdu dzieci szkolnych na Cypr, czy do Grecji,
- zakup instrumentów kaszubskich,
- hafciarstwo,
- nauka języka kaszubskiego, piosenki kaszubskie.