• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000025391

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział w Rzeszowie

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000025391.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
-profilaktyka niepełnosprawności i inwalidztwa dzieci, młodzieży i dorosłych,
-pomoc organizacyjna i materialna inwalidom w pokonywaniu życiowych trudności
-popularyzowanie osiągnięć w zakresie rehabilitacji inwalidów i osób niepełnosprawnych
-budzenie i pogłębianie wrażliwości społecznej różnych środowisk do działania na rzecz osób niepełnosprawnych
-likwidacja barier i ograniczeń

Prowadzone działania:
-udzielanie pomocy materialnej i organizacyjnej niepełnosprawnym - dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych i ich opiekunów, którzy nie uzyskali takiej pomocy z MOPS, PCPR.
- organizacja turnusów rehabilitacyjnych dla grup niepełnosprawnych z chorobą SM, epilepsją, Parkinsona, Alzheimera
- prowadzenie działalności wydawniczej - ostatnie wydawnictwa skierowane do określonych grup: rodziców i nauczycieli - "Diagnoza i stymulacja rozwoju dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym", rodziców dzieci z zaburzeniami jadłowstrętu psychicznego - "Chory z zaburzeniami odżywiania anoreksja i bulimia psychiczna"
- kolejna XI edycja Ogólnopolskiego Wyścigu Niepełnosprawnych na Wózkach im. Aleksandra Hulka jako doskonała forma zaprezentowania ogromnej determinacji, siły i woli niepełnosprawnych
- systematyczna działalność klubowa: klub stwardnienia rozsianego, klub epileptyków, spotkania, wyjazdy krajoznawcze, wymiana doświadczeń i informacji.