• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000025407

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych Ruchowo "Saron" w Ostrowcu Świętokrzyskim

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000025407.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Prowadzone działania
- pomoc osobom niepełnosprawnym w przełamaniu barier psychicznych;
- uaktywnienie fizyczne i społeczne osób niepełnosprawnych ruchowo;
- pomoc osobom niepełnosprawnym w pozyskaniu sprzętu rehabilitacyjnego;
- organizowanie rehabilitacji leczniczej, zawodowej i społecznej;
- nauka pokonywania barier architektonicznych;
- czynny udział w likwidacji barier architektonicznych;
- organizowanie turnusów rehabilitacyjnych;
- zorganizowanie zakładu aktywności zawodowej dla osób niepełnosprawnych ruchowo;
- organizowanie kursów umiejętności poruszania się na wózku inwalidzkim;
- propagowanie działalności integrującej członków Stowarzyszenia poprzez aktywność kulturalną, rekreacyjną i towarzyską realizowaną przez zespół aktywności społecznej;
- zapewnianie informacji i prowadzenie poradnictwa dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin w zakresie: ich podstawowych uprawnień i ulg, orzecznictwa rentowego i poza rentowego,
sanatoriów i turnusów rehabilitacyjnych, możliwości pracy, płacenia podatków, pomocy społecznej.
- wydawanie własnego informatora;
- organizowanie wzajemnej pomocy członków Stowarzyszenia poprzez tworzenie i prowadzenie warsztatów grup środowiskowego wsparcia;
- inicjowanie i tworzenie grup samopomocowych dla rodzin niepełnosprawnych ruchowo;
- nawiązywanie współpracy z Wolontariuszami w tym organizowanie dla nich szkoleń;
- ścisłą współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie niepełnosprawności ruchowej;
- budowanie wizerunku osób niepełnosprawnych ruchowo poprzez kontakt z mediami, a w szczególności podnoszenie świadomości i wrażliwości społecznej, na ich potrzeby,
- umożliwienie im wypowiadania się w sprawach ich dotyczących oraz przedstawianie opinii publicznej ich osiągnięć życiowych, artystycznych i innych.
Atutu.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!