• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000025638

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Rozsiane Ich Opiekunów i Przyjaciół

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000025638.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Stowarzyszenie jest organizacją społeczną, nie nastawioną na zysk. Jego głównym celem jest niesienie pomocy ludziom chorym na stwardnienie rozsiane, integracja chorych, reprezentowanie ich interesów w życiu publicznym, kompleksowa pomoc w różnych sferach życia, przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu, a także świadczenie nieodpłatnych usług i szerokiej gamy rehabilitacyjnej we własnym Ośrodku rehabilitacyjnym "Wichrowe Wzgórze".

Prowadzone działania:
Projekty realizowane przez organizację na rzecz osób chorych na SM oraz ich rodzin.
Kompleksowa pomoc chorym i ich rodzinom w różnych sferach życia. Prowadzenie własnego ośrodka rehabilitacyjnego "Wichrowe Wzgórze" w Siemianowicach Śląskich. Prowadzenie grupowych i indywidualnych porad psychologa, psychiatry, neurologa. Prowadzenie profesjonalnych grup wsparcia dla chorych i opiekunów. Prowadzenie różnych form terapii. Organizowanie imprez integracyjnych, festynów, spotkań okolicznościowych, organizowanie wycieczek i wyjazdów zorganizowanych w kraju i zagranicą, organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, organizowanie różnych form szkoleń i warsztatów dla chorych i opiekunów, promocja organizacji na zewnątrz, media, internet.
W ciągu roku organizacja obejmuje opieką około 600 osób.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!