• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000025683

Formularze PIT 2017/2018 dla Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych Ruchowo "Cyrenejczyk"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000025683.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Stymulowanie społecznych inicjatyw na rzecz osób niepełnosprawnych.
Organizacja imprez kulturalno-rozrywkowych dla osób niepełnosprawnych i ich przyjaciół w celu integracji tych środowisk.
Organizowanie turnusów wypoczynkowych - oaz.
Organizowanie pielgrzymek krajowych i zagranicznych.
Wydawnictwo czasopisma "Droga Nadziei".
Pomoc materialna osobom niepełnosprawnym.
Działalność charytatywna polegająca na gromadzeniu funduszy i finansowym wsparciu osób niepełnosprawnych.

Prowadzone działania
- Wydawnictwo "Droga Nadziei" - jest to dwumiesięcznik który jest pismem przekazywanym bezpłatnie, rozprowadzanym za pomocą poczty. Pismo wydawane jest w nakładzie 2100 egz., porusza problemy osób niepełnosprawnych i jest współredagowane przez osoby niepełnosprawne. Dociera do ok. 1400 osób niepełnosprawnych, pozostałe egzemplarze wysyłane są do instytucji działających na rzecz tego środowiska jak również do ich przyjaciół i sponsorów.
- Organizacja wypoczynku letniego - oazy; są organizowane w okresie wakacji w miejscowości Limanowa - Łososina Górna, Kąclowa k/Grybowa. Są to turnusy 14-dniowe organizowane dla osób niepełnosprawnych. W turnusie biorą udział osoby niepełnosprawne (ok. 30 osób) oraz opiekunowie (ok. 20 osób), jest to młodzież szkolna od 17 roku życia - wolontariat. Opiekunami są młodzi księża oraz siostry zakonne, z których jedna zawsze jest pielęgniarką.
- Organizujemy miesięczne spotkania w okręgach tj. Bochnia, Dędica, Krynica, Nowy Sącz, Łącko, Limanowa, Tarnów, Mielec, Dąbrowa Tarnowska - są to spotkania modlitewno - integracyjne, odprawiana jest Msza Św. po której osoby niepełnosprawne, ich opiekunowie i wolontariusze spotykają się na przygotowanym dla nich poczęstunku. Spotkania mają na celu integrację środowiska osób niepełnosprawnych i sprawnych.
- Organizowanie Forum - jest to impreza kulturalno - integracyjna (zawsze w II sobotę września), na której spotykają się osoby niepełnosprawne z całej diecezji tarnowskiej i województwa małopolskiego oraz ich przyjaciele. Forum to spotkanie które rozpoczyna się w godzinach rannych Mszą Świętą, po której jest pielgrzymka do Kaplicy Łaski Bożej w Mordarce (ok. 1,5 km). W trakcie Mszy są wręczane nominacje i wyróżnienia dla osób i instytucji które pomagają Stowarzyszeniu finansowo i materialnie. Wyróżnienia są przyznawane również wolontariuszom. Wyróżnieni otrzymują Statuetkę Cyrenejczyka, są to brązowe, srebrne i złote Statuetki. Złotą statuetkę otrzymał między innymi Papież Jan Paweł II. Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy Forum, jak również mieszkańcy spotykają się na płycie Limanowskiego Rynku gdzie są występy znanych zespołów muzycznych, odbywają się również zawody sportowe, gry, loteria fantowa.
- Organizacja wycieczek, pielgrzymek krajowych i zagranicznych. Nasi uczestnicy pielgrzymek do Rzymu mieli szczęście zawsze spotykać osobiście Ojca Świętego (ostatnio mieli szczęście być na audiencji w 2000 roku a po audiencji uczestnicy pielgrzymki spotkali się z Papieżem). Co roku organizowana jest pielgrzymka do Częstochowy i Łagiewnik z całej diecezji.
- Pomoc w zdobyciu sprzętu rehabilitacyjnego używanego otrzymanego z zagranicy.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!