• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000025838

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych "Krasnal"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000025838.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Pomoc dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej ruchowo i umysłowo poprzez rehabilitację kompleksową i integrację.
Prowadzenie Poradni Rehabilitacyjnych dla dzieci
Organizowanie imprez integracyjnych w tym Rodzinnych Olimpiad Sportowych dla dzieci i rodziców.
Wspieranie rodziców i opiekunów poprzez Grupy Wsparcia i psychoedukację i Terapię Systemową Rodzin.

Prowadzone działania:
1. Program Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego - dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, uszkodzeniem centralnego i/lub obwodowego układu nerwowego, rozszczepem kręgosłupa, Zespół Downa
2. Wczesna Interwencja dla dzieci z grupy ryzyka - od 1 miesiąca życia
2. Program terapii i rehabilitacji dzieci z autyzmem oraz zaburzeniami pochodnymi (diagnoza i terapia.)
3. Wczesna Pomoc Dziecku zagrożonemu Niepełnosprawnością lub Niepełnosprawnemu w ramach programu Partner PFRON
4. Prowadzenie Zespołu Wychowania Przedszkolnego - Akademia Krasnoludków dla dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, w szczególności z autyzmem w wieku 3-6 lat
Poradnie Rehabilitacyjne KRASNAL przyjmują pacjentów w wieku 0 - 18 lat.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!