• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000026398

Formularze PIT 2017/2018 dla Polskie Towarzystwo Gimnastyczne "Sokół - Świat Pracy"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000026398.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Cel działania towarzystwa:
1) szerzenie kultury fizycznej wśród społeczeństwa poprzez prowadzenie gimnastyki indywidualnej i grupowej, zajęć wychowawczych i edukacyjnych oraz innych dyscyplin o charakterze sportowym i ogólnorozwojowym, w tym form aktywnego wypoczynku,
2) wzbudzanie wśród członków Towarzystwa poczucia narodowej i osobistej godności, a także chętnego i bezinteresownego wypełniania obowiązków społecznych i obywatelskich,
3) przeciwdziałanie narkomani i alkoholizmowi, a także kryminalizacji i bezrobociu występującym w środowiskach młodzieżowych,
4) popieranie wszelkich inicjatyw mających na celu wychowanie młodego pokolenia - kreatywnego, przedsiębiorczego, a równocześnie ceniącego takie wartości jak rodzina, miłość do Ojczyzny.

W ramach Towarzystwa działają sekcje sportowe:
- sekcja kolarstwa górskiego,
- sekcja biegowa,
- sekcja turystyki rowerowej.
Członkowie Towarzystwa biorą regularny udział w treningach, uczestniczą w zawodach biegowych - maratony uliczne krajowe i zagraniczne, maratony rowerowe, zawody MTB, biegi narciarskie - Bieg Piastów.
Towarzystwo organizuje ważne dla miasta Tarnowa masowe imprezy sportowe:
- Puchar Tarnowa MTB (kolarstwo górskie)- organizowana już od 11 lat impreza o zasięgu krajowym składająca się z pięciu wyścigów w 9 kategoriach wiekowych, w okresie od wiosny do jesieni ok. 200 uczestników w jednym wyścigu,
- "Family Cup - MTB" - amatorskie mistrzostwa Polski w kolarstwie górskim - Towarzystwo jest współorganizatorem odpowiedzialnym za przeprowadzenie regionalnych eliminacji,
- "Bieg Sokołów" - organizowane biegi płaskie na dystansie 3000 m z okazji Święta Niepodległości, w 2005 r. odbył się 10 bieg w którym brało udział ponad 250 biegaczy,
- Biegi narciarskie - "Bieg Tarnowian" Mistrzostwa Tarnowa w biegach narciarskich.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!