• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000026694

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie "Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny" im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Ostrowie Wielkopolskim

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000026694.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Promowanie zdrowia duchowego, psychicznego, społecznego i fizycznego, zwłaszcza przez edukację, dla lepszego rozwoju osobowości.
Inicjowanie działań sprzyjających pozytywnym zmianom w rodzinie.
Wspomaganie szkół, innych placówek edukacyjno-wychowawczych i profilaktyczno-terapeutycznych.
Kreowanie procesów uwłaszczeniowych, promowanie integracji społecznej i rozwoju gospodarczego w mieście.
Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych, na rzecz pomocy społecznej i bezpieczeństwa.

Prowadzone działania
Aktualnie prowadzone działania:
-Dzienny Warsztat Terapii Zajęciowej, powiększony w ubiegłym roku do 40 niepełnosprawnych uczestników, współpraca z ich rodzicami.
-Popołudniowa Świetlica profilaktyczno-wychowawcza z programem terapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym przy Parafii św. Pawła, ze szkół znajdujących się na Osiedlu im. Jana Pawła II.
-popołudniowo - wieczorny Klub Abstynenta, prowadzony w śródmieściu, dla dwóch grup "AA" (po ok. 20 osób uczestniczących w mityngach zamkniętych) i grupy "Al-Anon" (po ok. 15 osób uczestniczących w mityngach zamkniętych); w sobotnich mityngach otwartych uczestniczy do 60 osób; z klubu korzystają również ich dzieci i młodzież "DDA", miesięcznie notuje się od 250 do 400 korzystających. Podjęto starania o przeniesienie klubu dla uzyskania oszczędności i polepszenia warunków lokalowych.
-W bieżącym roku uzyskano grant z Funduszu Grantowego dla Ostrowa utowrzonego przez Orlen/UNDP/Urząd Miasta na 6 Warsztatów Promocyjnych Wszechnicy Obywatelskiej "Rodzina", każdy dla 15 uczestników, po dwa 40-godz. w marcu, kwietniu i maju dla rodziców dzieci z dwóch szkół podstawowych, z dwóch gimnazjów, z WTZ i z Klubu Abstynenta. Przewidywana kontynuacja (ustawiczna).