• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000027048

Formularze PIT 2017/2018 dla Łódzki Klub Amazonka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000027048.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Wzajemna pomoc i wsparcie, reprezentowanie interesów kobiet dotkniętych rakiem piersi, rehabilitacja psychofizyczna kobiet dotkniętych rakiem piersi, prowadzenie grupy wolontariuszek działających w szpitalach.

Prowadzone działania
Wolontariat - przeszkolone wolontariuszki w trakcie wizyt na oddziałach chirurgii onkologicznej odwiedzają pacjentki operowane z powodu raka piersi. niosąc im wsparcie w trudnej sytuacji (około 700 pacjentek rocznie), rehabilitacja psychiczna - objęte są nią osoby dotknięte rakiem piersi (kilkadziesiąt osób rocznie), rehabilitacja fizyczna - członkinie stowarzyszenia (około 100 osób rocznie).

KLIENCI ORGANIZACJI I PROWADZONE NA ICH RZECZ DZIAŁANIA:
1. Członkinie Stowarzyszenia
-Zajęcia relaksacyjne
Sala rehabilitacyjna Stowarzyszenia, ul. Paderewskiego 4, s.314, odpłatność częściowa, śr. w godz. 16 - 17
-Rehabilitacja fizyczna
Sala rehabilitacyjna Stowarzyszenia, ul. Paderewskiego 4, s.314, odpłatność częściowa, pon w godz. 15.30 - 16.30 wt. w godz. 15.30 - 16.30
-Rehabilitacja fizyczna - basen

2. Kobiety aktualnie operowane z powodu raka piersi
-Wsparcie psychologiczne
Na oddziałach chirurgii onkologicznej, raz lub dwa razy w tygodniu, bezpłatnie, za zgodą pacjentki

3. Kobiety zgłaszające się do Stowarzyszenia po leczeniu raka piersi lub w trakcie
-Rehabilitacja psychiczna, indywidualna
W siedzibie Stowarzyszenia, bezpłatnie, w terminie uzgodnionym z psychologiem
-Rehabilitacja psychiczna, grupowa
W siedzibie Stowarzyszenia, bezpłatnie, pt. w godz. 16.30 - 18.00

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!