• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000027698

Formularze PIT 2017/2018 dla Lions Club Gdańsk Amber

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000027698.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Hasłem lionizmu na świecie jest "We serve" (służymy). Wyraża on misję członków klubów Lions, deklarujących kreowanie i umacnianie u wszystkich ludzi ducha zrozumienia dla potrzeb humanitarnych, poprzez ofiarowywanie bezinteresownej pomocy innym, zaangażowanie społeczne i międzynarodową współpracę.

Cele Międzynarodowego Stowarzyszenia Klubów LIONS:
KREOWANIE i umacnianie ducha porozumienia między ludźmi na całym świecie.
KRZEWIENIE zasad dobrego obywatelstwa i sprawiedliwego sprawowania rządów.
WSPÓŁTWORZENIE obywatelskiej, kulturalnej, społecznej i moralnej pomyślności całej społeczności.
JEDNOCZENIE Klubów więzami przyjaźni, partnerstwa i wzajemnego zrozumienia.
TWORZENIE płaszczyzny dla szczerej dyskusji nad sprawami publicznymi, jednakże z wykluczeniem stronniczych debat politycznych oraz sekciarskich dysput religijnych.
ZACHĘCANIE ludzi dobrej woli do bezinteresownej służby dla społeczeństwa, popieranie sprawności i promowania wysokich standardów etycznych w handlu, przemyśle, wolnych zawodach, działalności publicznej i przedsięwzięciach prywatnych.

Najważniejsze przedsięwzięcia charytatywne Stowarzyszenia Lions Club Gdańsk AMBER w ostatnich latach:
- od 2001 roku głównym celem jest program profilaktyki chorób nowotworowych u kobiet, pochodzących z terenów wiejskich woj. pomorskiego, który realizowany jest we współpracy z Wojewódzką Przychodnią Onkologiczną w Gdańsku;
- od 2001 roku prowadzimy program przyznawania stypendiów dla uzdolnionej młodzieży osiągającej dobre wyniki w nauce, a pochodzącej z biednych wiejskich rodzin województwa pomorskiego;
- od 1998 roku opiekujemy się Domem Pomocy Społecznej dla Kobiet w Sobieszewie k/Gdańska, który zaopatrujemy w środki higieny, artykuły potrzebne do życia codziennego, organizujemy spotkania świąteczne, zabawy karnawałowe i pikniki;
- od 2002 roku finansujemy dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.