• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000028072

Formularze PIT 2017/2018 dla Stowarzyszenie Przyjaciół Ludowego Zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna"

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000028072.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Celem Stowarzyszenia jest:
- wspieranie działalności zespołu Pieśni i Tańca "Zamojszczyzna",
- podejmowanie wszechstronnych działań zmierzających do podtrzymania tradycji narodowej, ochrony dóbr kultury, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej poprzez popularyzację muzyki i tańca ludowego, kształtowanie wrażliwości estetycznej a zwłaszcza podnoszenie kultury muzycznej.

Prowadzone działania:
1. Organizacja Międzynarodowego Festiwalu Folklorystycznego "Eurofolk - Zamość" mającego na celu zbliżenie kultur Europy Środkowo-Wschodniej i Zachodniej; lepsze poznanie dorobku kulturalnego poszczególnych krajów Europy.Poprzez koncerty zaproszonych zespołów festiwal nasz przybliża kulturę, a zwłaszcza folklor i sztukę ludową Europejskich krajów mieszkańcom Zamościa i odwiedzającym go w czasie festiwalu turystom oraz mieszkańcom Zamojszczyzny. Ponadto festiwal pozwala uczestniczącym w nim zespołom nawiązać ściślejszą współpracę i zapoczątkować wymianę kulturalną.
2. Organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży, propagowanie aktywnego wypoczynku połączonego z realizacją programu edukacyjnego, kulturalnego i turystycznego poprzez warsztaty artystyczne organizowane dla członków zespołu w okresie wakacji letnich i ferii zimowych.
3. Szycie kostiumów ludowych dla ZPiT "Zamojszczyzna".
4. Organizacja udziału grup tanecznych ZPiT "Zamojszczyzna" w festiwalach folklorystycznych w kraju i za granicą; propagowanie polskiego folklor poza granicami kraju.
5. Organizacja koncertów i imprez folklorystycznych dla mieszkańców Zamościa.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!