• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000028363

Formularze PIT 2017/2018 dla Fundacja im. Jacka Krawczyka

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000028363.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja:
Niesienie pomocy społecznej świeckim studentom Teologii Moralnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Lublinie, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej.
Świadczona pomoc wyraża się w formie fundowanych stypendiów.

Prowadzone działania:
Fundacja działa na rzecz najuboższych świeckich studenckich Teologii Moralnej KUL w Lublinie i jest to jej podstawowy cel.
Corocznie uchwałą Zarządu Fundacji przeznaczane są środki finansowe na stypendia.
Stypendia przyznawane są ( w głosowaniu tajnym) przez powołaną na KUL Komisję, której po śmierci ks. prof. Janusza Nagórnego przewodniczy ks.dr Piotr Kieniewicz. Członkami komisji są opiekunowie roku II - V oraz przedstawiciele studiującej młodzieży.
W związku z postępującym zubożeniem społeczeństwa, rośnie procent studentów pilnie potrzebujących pomocy materialnej.
Zbyt skromne środki finansowe jakimi dysponujemy nie wystarczają by pomóc wszystkim, którzy tej pomocy potrzebują.
W związku z tym Fundacja jako organizacja pożytku publicznego co roku zwraca się z prośbą do osób bliskich i zaprzyjaźnionych o przekazanie 1% podatku dochodowego.
Pragniemy zapewnić, że wpłacone środki finansowe przeznaczamy tylko na stypendia. Wszelkie prace związane z administracją i księgowością wykonujemy we własnym zakresie, zaś wydatki z tym związane pokrywamy ze środków własnych.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!