• Formularze PIT
    dla Ciebie    KRS 0000028387

Formularze PIT 2017/2018 dla Towarzystwo Przyjaciół Integracyjnych Społecznych Szkół Podstawowych w Milanówku

 

 

PIT PIT  PIT  PIT
Rozliczenie
na zasadach ogólnych
Rozliczenie 
na zasadach ogólnych
Dochody
kapitałowe

Dochody rozliczane
ryczałtowo

Dochody podstawowe:
z pracy,
z prac zleconych
oraz inne podstawowe.
PIT wybierany przez 82% podatników.

Dochody z działalności gospodarczej
dochody małoletnich dzieci,
dochody z zagranicy
oraz inne dochody
rozliczane na zasadach
ogólnych.

 

Dochody z giełdy
papierów wartościowych
udziałów w spółkach z o.o.,
Spółek Akcyjnych
i podobne.

Tylko dla tych, którzy zgłosili
chęć rozliczenia ryczałtowego:
dochody z wynajmu
i prowadzenia działalaności
gospodarczej.
 PIT  PIT

Pobierz załączniki:

PIT/B, PIT/D, PIT/O, PIT/BR, PIT/ZG, PIT/Z, PIT/M, PIT-2K, PIT-28/A, PIT-28/B

Do otwarcia plików potrzebujesz bezpłatnego programu Acrobat Reader

lub przeglądarki internetowej z wtyczką do odczytywania plików PDF.

Wszystkie pliki zawierają podstawowy formularz PIT oraz wszystkie załączniki, które mogą być do niego dołączone. Wydrukuj tylko potrzebne załączniki pamiętając o ochronie środowiska.

Zamiast ręcznie wypełniać formularz PIT, możesz go łatwo wysłać do urzędu skarbowego przy pomocy programu PITax.pl Łatwe podatki
i przekazać 1% organizacji o numerze 0000028387.

 

 Zbycie nieruchomości Działalność gospodarcza
rozliczana liniowo

Wyłącznie dla osób, które
sprzedają nieruchomość
zakupioną w ciągu
5 ostatnich lat.

Dla osób prowadzących
jednoosobową działalność
gospodarczą, które wybrały
opodatkowanie liniowe 19%
Misja
Towarzystwo inspiruje, organizuje, wspiera i prowadzi działalność oświatową poprzez prowadzenie Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Społecznego oraz prowadzi szeroko rozwiniętą działalność rehabilitacyjną, edukacyjną i wychowawczą związaną z integracją, a także działalność związaną z ochroną i promocją zdrowego trybu życia wśród dzieci i młodzieży. W ramach działalności rehabilitacyjnej i wychowawczej, związanej z integracją, Towarzystwo organizuje różnorodne zajęcia służące kształtowaniu prawidłowych form współpracy dzieci i młodzieży pełnosprawnej z niepełnosprawną.

Prowadzone działania
Prowadzenie Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej i Przedszkola Społecznego. Odbiorcami działań Towarzystwa są dzieci w wieku 3 - 6 lat, uczęszczające do Przedszkola społecznego oraz dzieci w wieku 5 - 12 lat, uczęszczające do Integracyjnej Społecznej Szkoły Podstawowej.
Do ISSP uczęszcza ok. 120 uczniów z terenu województwa mazowieckiego, do Przedszkola Społecznego uczęszcza ok. 50 dzieci z terenu gminy Milanówek.

Dziękujemy za pomoc i zaufanie!